Kategorie
Ubezpieczenia

Poważne zachorowania- kobiety

Statystyki pokazują, że wraz z wiekiem jesteśmy bardziej narażone na wystąpienie poważnego zachorowania. Jakie ubezpieczenie wybrać? Ile to kosztuje? Opcji jest wiele i według mnie warte są tych kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Czy wiesz, że:

 • Co druga osoba w Polsce umiera z powodu chorób serca, a co czwarta z powodu nowotworów
 • Według prognoz do 2025 roku zachorowalność na nowotwory wzrośnie o ponad 25% i staną się one główną przyczyną zgonów w Polsce
 • Jedna na sześć kobiet zachoruje na chorobę nowotworową w jakimś momencie swojego życia
 • Czas oczekiwania na leczenie od momentu podejrzenia choroby nowotworowej w Polsce był i jest nadal zbyt długi — u większości pacjentów przekracza 9 tygodni 🙁
 • Leczenie w ramach NFZ wymaga dodatkowych nakładów finansowych po stronie pacjenta – na leki i preparaty wspomagające, rehabilitację onkologiczną, opiekę paliatywną
 • Często po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, potrzebujemy natychmiastowej diagnostyki lub dodatkowych konsultacji poza NFZ, a to oznacza dodatkowe koszty…

Kategorie
Ubezpieczenia

Poważne zachorowania-mężczyźni

Czy wiesz że:

 • W Polsce tylko 35% mężczyzn po 40-stce poddało się kiedykolwiek badaniu lekarskiemu prostaty
 • Najczęściej występującymi u mężczyzn chorobami onkologicznymi są nowotwory płuc i prostaty
 • Zachorowalność na raka prostaty wzrosła aż 7-krotnie w ciągu ostatnich 30 lat i stale rośnie
 • Rak jądra dotyka głównie młodych mężczyzn w wieku 20-40 lat
 • Do 70% leków występujących w standardach europejskich polscy pacjenci nie mają dostępu lub jest on znacznie ograniczony
 • Ponad połowa (53% z 94 substancji) nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie (od 2004 r) nie jest dostępna w Polsce

Ubezpieczenie „Poważne zachorowanie” ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby. Wypłata świadczenia zapewni ubezpieczonemu oraz jego bliskim bezpieczeństwo w tak ciężkiej sytuacji życiowej jaką jest poważne zachorowanie i jednocześnie umożliwi skoncentrowanie się wyłącznie na leczeniu choroby.
• Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach
• W zależności od wybranego wariantu, ochrona może być ograniczona do nowotworów, bądź mieć charakter kompleksowy – rozszerzona o 11 lub aż 49 zdefiniowanych poważnych chorób.
• Wysoka suma ubezpieczenia – do 200 tys. zł. na zdarzenie ubezpieczeniowe
• Ochrona nawet do 70. roku życia.
• Możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń w przypadku diagnozy poważnych zachorowań – w tym za nowotwory – dzięki zastosowanemu układowi koszykowemu wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia nie wymusza zakończenia ochrony – trwa ona nadal.